Przejdź do treści

testerembyc.pl

Czyli blog o tym, jak to jest być nie tylko testerem

Python Kompendium

Poniżej znajduje się zestaw linków, który stanowi mini kompendium wiedzy na temat Pythona, która została zaprezentowana już w ramach różnych artykułów zamieszczonych na blogu.

Artykuły na blogu

Podstawy

  • args i kwargs - w jaki sposób przekazywane są wartości argumentów do funkcji.

Metody magiczne

  • __call__ - jak sprawić, aby klasa zachowywała się jak funkcja.

Biblioteki Pythona

  • glob - wyszukiwanie plików i katalogów,
  • json - obsługa formatu json,
  • partial - wywołanie funkcji przekazanej jako argument,
  • requests - wysyłanie zapytań do REST API,
  • type - sprawdzenie typu obiektu lub dynamiczne ich tworzenie,
  • unittest - framework do testów będący częścią biblioteki standardowej,
  • wraps - biblioteka wspomagająca tworzenie dekoratorów,
  • xmlrunner - runner dla biblioteki unittest, wspomagający tworzenie raportów w formacie junit akceptowanym przez większość narzędzi CI/CD.

Wzorce projektowe

Inne